Kärvt läge i förhandlingarna

Man har ännu inte lyckats komma fram till någon överenskommelse i årets löneavtalsförhandlingar. förhandlingarna har varit uppskjutna sedan i våras och återstartades i  september. Prolongeringen av avtalet går ut den sista oktober vilket innebär att stridsåtgärder där efter kan beordras från förbundet. Sektionsstyrelsen har regelbundna kontakter med förbundets förhandlingskommitté. Nästa möte är planerat till på lördag. Alla Pappers medlemmar ska vara uppmärksamma på de order som kommer från förbundet.

Förbundet SMS funktion till medlemmarna har testats och fungerat bra. Om du inte fått SMS från förbundet kan ditt mobilnummer vara fel eller saknas. Meddela i så fall Pappers lokalt så hjälper vi till med registreringen.