Facket inom industrin klara i avtalsförhandlingarna

Märket är nu satt för facken inom industrin men då Pappers sedan flera år hoppat av samverkan med övriga fack inom industrin, är våra förhandlingar inte klara. Arbetsgivarna anser att vi ska ha samma avtal som man kommit överens om med övriga fack.

Vi är inte nöjda med nivån på löneökningar då det inte ligger över det inflationsmål som Riksbanken har, vilket skulle ge oss reallönesänkning.

Vi är inte nöjd med avtalets längd på 29 månader. Låga avtal ska vara korta.

Vi är absolut inte nöjd med att man förhandlat bort den retroaktiva delen från april när avtalet prolongerades.