De lokala löneförhandlingarna för 2018 är klara

I onsdags blev vi överens om fördelningen av den lokala potten. Fördelningen blev enligt följande:

grundlöneökning Ny grundlön Ny månadslön
Lönegrad 1 313 kr 21 050 23 197
Lönegrad 2 335 kr 22 084 24 337
Lönegrad 3 471 kr 23 672 26 087
Lönegrad 4 515 kr 25 443 28 038
Lönegrad 5 571 kr 27 806 30 642

Särskilda tillägg höjs med 1,8 %

Lönejusteringen gäller från den 1 april 2018.

Årets löneförhandlingar har startat.

I år har vi från de centrala förhandlingarna fått en generell del på 261 kr till alla samt en lokal pott på 261 kr per anställd som vi ska fördela i vårt lokala lönesystem. Vi har tidigare till företaget framfört att vi inte vill öka skillnaderna procentuellt mellan lönegrupperna 3,4 och 5. Vår motivering till det är att arbetsuppgifterna i de befattningar som idag ligger i lönegrupp 3 och 4 har ökat i samband med de senaste omorganisationerna och att skillnaderna i lön, i kronor räknat ökat för varje genomförd lönerevision.

Trots detta kommer arbetsgivaren med ett bud som totalt går stick i stäv med vårt önskemål och lägger ett bud som ökar skillnaderna. Deras motivering till detta är att man har svårt att få operatörer att ta mer ansvarsfulla befattningar om inte löneskillnaderna är större mellan 3 och 4 till 5:an.

Vi tror att det finns andra organisatoriska orsaker till att man inte vill ta befattningar med större ansvar. Lönen är viktig men inte helt avgörande. Potten som vi har att fördela är inte så stor så vi måste varje år försöka rätta till spridningen mellan lönegraderna för att alla som arbetar på Braviken ska känna att de har en rättvis lön i förhållande till sin arbetsinsats.

Trots vissa motsättningar mellan våra synpunkter har förhandlingarna inletts på ett konstruktivt sätt och vi kommer troligen vara klara före sommaren.

Den generella delen kommer att betalas ut vid nästa lönetillfälle och den lokala delen när vi är överens och då med retroaktivitet från 1 april.

 

Medlemsmöte

Den 12 april 2018 klockan 16:00 är det medlemsmöte

Plats: Pappers expedition på Västgötegatan 1

Medlemsmötets tema är Fredriksnäs

Info från

Förhandlingar, MBL, Skydd och Studier

Fyllnadsval Försäkringsinformatörer Skift B och C

VÄLKOMNA

Styrelsens sammansättning oförändrad

Årsmötet i sektion Braviken den 24 januari omvalde styrelsen efter valberedningens rekommendationer. Styrelsens sammansättning är:

Kenneth Johansson ordförande
Ari Aula vice ordförande
Alexander Skoog sekreterare
Stefan Pettersson vice sekreterare
Peter Karlsson studieansvarig
Åse Andersson 1:e ersättare
Johan Bergholm 2:e ersättare
Jimmy Carlsson 3:e ersättare

 

Sektion Braviken kallar till Årsmöte

Sektionsårsmöte
Onsdag den 24 januari 2018
kl 16:00

Pappers expedition Västgötegatan 1

Ur dagordningen:     

 • Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
 • Val av studieansvarig på 2 år.
 • Val av två styrelseledamöter på 2 år.

 

Kaffe och landgång serveras.

OBS. Anmälan om deltagande gör Du till Pappers exp.

Telefon: 23 61 64 eller 23 64 43

eller e-post peter.karlsson@holmenpaper.com senast 22 januari

Välkomna   Styrelsen

Dygnsviloregler

En EU lag om hur mycket vi får arbeta per dygn kom för några år sedan men har varit svår att tillämpa. I våra allmänna anställningsvillkor finns en överenskommelse att man ska ha betald ledighet nästkommande skift med lika många timmar som man arbetat över 13 timmar.  Vissa undantag finns. Om ni nekas kompenserande vila vill vi få information om detta.

Inbjudan till Medlemsmöte sektion Braviken

Medlemsmöte

Den 23 augusti 2017
kl 16:00

Pappers expedition Västgötegatan 1

Mötets tema: Bravikens bemanning

Ur dagordningen:     

Information från

 • Förhandlingar
 • MBL
 • Skydd
 • Studier

 Fyllnadsval

  • Försäkringsinformatörer skift B,C och D
  • Skyddsombud                 avd uh/massa 

 

 Välkomna   Styrelsen

Lönerna klara för Braviken

Vi är nu klara med årets löneförhandling.

Den generella delen på 284 kr har redan utbetalats och fördelningen av den totala potten fördelats enligt följande:

lönegrupp 1  : 336:-
lönegrupp 2  : 369:-
lönegrupp 3  : 475:-
lönegrupp 4  : 565:-
lönegrupp 5  : 639:-

 

Lönetablå 2017

 

 

Avtalet klart

Nu är avtalet klart för 2017 och tre år framåt.

5,9 % i löneökning och avsättning till ny särskild delpension med en avsättning 0,6% under avtalsperioden.

Fördelningen per år är:

2017 ; 284 kr generellt och 285 kr att fördela lokalt. Tilläggen höjs med  2%

2018 ; 261 kr generellt och 261 kr att fördela lokalt. Tilläggen höjs med 1,8 %

2019 ; 310 kr generellt och 310 kr att fördela lokalt. Tilläggen höjs med 2,1 %

Vi återkommer med vad som uppgörelsen innehåller i övrigt.

För fackliga medlemmar på Braviken