Dygnsviloregler

En EU lag om hur mycket vi får arbeta per dygn kom för några år sedan men har varit svår att tillämpa. I våra allmänna anställningsvillkor finns en överenskommelse att man ska ha betald ledighet nästkommande skift med lika många timmar som man arbetat över 13 timmar.  Vissa undantag finns. Om ni nekas kompenserande vila vill vi få information om detta.

Inbjudan till Medlemsmöte sektion Braviken

Medlemsmöte

Den 23 augusti 2017
kl 16:00

Pappers expedition Västgötegatan 1

Mötets tema: Bravikens bemanning

Ur dagordningen:     

Information från

 • Förhandlingar
 • MBL
 • Skydd
 • Studier

 Fyllnadsval

  • Försäkringsinformatörer skift B,C och D
  • Skyddsombud                 avd uh/massa 

 

 Välkomna   Styrelsen

Lönerna klara för Braviken

Vi är nu klara med årets löneförhandling.

Den generella delen på 284 kr har redan utbetalats och fördelningen av den totala potten fördelats enligt följande:

lönegrupp 1  : 336:-
lönegrupp 2  : 369:-
lönegrupp 3  : 475:-
lönegrupp 4  : 565:-
lönegrupp 5  : 639:-

 

Lönetablå 2017

 

 

Avtalet klart

Nu är avtalet klart för 2017 och tre år framåt.

5,9 % i löneökning och avsättning till ny särskild delpension med en avsättning 0,6% under avtalsperioden.

Fördelningen per år är:

2017 ; 284 kr generellt och 285 kr att fördela lokalt. Tilläggen höjs med  2%

2018 ; 261 kr generellt och 261 kr att fördela lokalt. Tilläggen höjs med 1,8 %

2019 ; 310 kr generellt och 310 kr att fördela lokalt. Tilläggen höjs med 2,1 %

Vi återkommer med vad som uppgörelsen innehåller i övrigt.

Nomineringsmöte

Måndag den 12 december 2016

kl 16:00
Pappers expedition Västgötegatan 1

Ur dagordningen:     

Information från

 • Förhandlingar och MBL
 • Skydd
 • Studier

Nominering av 

 • Sektionsordförande på 2 år
 • En styrelseledamot på 2 år
 • Nominering av två Huvudskyddsombud på 3 år
 • Nominering av AHSO på 3 år

Antagande av verksamhetsplan 2017

 Avslutning med Jullotteri
Välkomna   Styrelsen

Skiftschema

Efter förfrågan från ett flertal medlemmar på hur ett skiftschema med enbart 8 timmars pass skulle kunna se ut så har vi tagit fram ett sådant. Schemat kommer att finnas i pappers format om man vill ha det. Om man är intresserad så går det att ringa till Ari Aula om man vill ha det. Detta schema är just nu ute bara för en visning på hur det kan se ut och att det inte finns några beslut på att genomföra detta i dagsläget. Synpunkter på detta mottages gärna, helst via mail.  ari.aula@holmenpaper.com

Ny hemsida på gång

Då hemsidan för Pappers Braviken havererat kör vi igång den nya sidan lite för tidigt innan den är fullt klar för lansering. Hoppas att ni har lite översende med att innehållet är lite svagt men förhoppningsvis kommer den nya sidan bli till er belåtenhet när den är färdig.

Vinnarna av stughyra på Kråknäset

I lördags firades 40 års jubileumet av Stiftelsen Fredriksnäs Fritidsgård vid Kråknäset i Gryts skärgård.
Vinnarna i utlottning av presentkort på 500 kronor till hyra av stugorna blev:
Cecilia Jarmeus
Lena Söderberg
Marcus Johansson
Seppo Jkku-Hiivala
Bill Högstedt
Michael Ohlsson
Gunnar Johansson
Marie Åberg
Inge Söderberg
Adam Lundberg
Monica Hjelm
Karl Pettersson
Tina Berglund
Roger Johansson
Tobias Hallqvist
Krunislav Stojmenovic
Peter Karlsson
Björn Svensson
Joakim Nilsson

För fackliga medlemmar på Braviken