Bonus trävaror

Hej Kamrater

Under hela pandemin så strävade vi alla efter att vi skulle ha en fabrik som inte skulle behöva stanna på grund sjukdom ( covid 19 ). Alla kämpade på och vi gick underbemannat till och från och gjorde verkligen allt för att vi skulle kunna fortsätta producera under den här tiden. I manöverrummen isolerade vi oss från omgivningen och alla tog pandemin på allvar.

I lönerörelsen så prolongerades avtalsförhandlingarna och återupptogs senare och vi fick ett nytt avtal i november 2020. I dessa förhandlingar så fick vi inte kompensation för dom månader som gått utan arbetsgivaren var inte villig att ersätta oss för den tiden.

Pappers och de andra facken inom Holmen tog upp detta i alla forum och påpekade att vi borde kompenseras på något vis, i förslagsvis någon form av bonus. Företagets svar var att man skulle hålla avtal som tecknats, och att man inte skulle gå utanför ramarna kring detta. Flera företag både inom och utom branschen har kompenserat sina anställda med diverse bonusar i olika former.

NU har det kommit till vår kännedom att Holmen Trävaror som enda affärsområde i Holmen kommer att få en ” Integrationsbonus/gratifikation ” på 10 000:- nu på juni lönen för sammanslagning av Martinssons.

Detta tycker vi är mycket märkligt agerande av Holmen och att företaget inte informerar alla anställda om detta. Vår åsikt är att alla anställda i koncernen bidragit till det goda resultatet och borde därför också omfattas av bonusen.

I övrigt vill Pappers styrelse önska alla en skön midsommar och semester.

 

Avd 53 Braviken