Inbjudan till informationsträff med Folksam pch pappers Braviken

Datum för träffarna är

Fredag den 23/2 kl. 12:45-13:30 eller 14:00-14:45 skiftlag B och E

Onsdagen den 28/2 kl. 12:45-13:30 skiftlag A

Fredagen den 1/3 kl. 12:45-13-30 eller 14:00-14:45 skiftlag C och D

Dagtidspersonal kan komma när det passar under dessa dagar efter överenskommelse med närmaste chef

Ersättning enligt UVA-tid vid närvaro.

Tiden läggs in efter närvarolista så ni behöver inte stämpla själva.

Välkommna!