Fredriksnäs information

BOKNING
Bokning av stuga görs hos Åsa Lundell 011 23 65 71. Eller asa.lundell@holmenpaper.com

 

 

 

 

 

 

 

För fackliga medlemmar på Braviken