Årets löneförhandlingar har startat.

I år har vi från de centrala förhandlingarna fått en generell del på 261 kr till alla samt en lokal pott på 261 kr per anställd som vi ska fördela i vårt lokala lönesystem. Vi har tidigare till företaget framfört att vi inte vill öka skillnaderna procentuellt mellan lönegrupperna 3,4 och 5. Vår motivering till det är att arbetsuppgifterna i de befattningar som idag ligger i lönegrupp 3 och 4 har ökat i samband med de senaste omorganisationerna och att skillnaderna i lön, i kronor räknat ökat för varje genomförd lönerevision.

Trots detta kommer arbetsgivaren med ett bud som totalt går stick i stäv med vårt önskemål och lägger ett bud som ökar skillnaderna. Deras motivering till detta är att man har svårt att få operatörer att ta mer ansvarsfulla befattningar om inte löneskillnaderna är större mellan 3 och 4 till 5:an.

Vi tror att det finns andra organisatoriska orsaker till att man inte vill ta befattningar med större ansvar. Lönen är viktig men inte helt avgörande. Potten som vi har att fördela är inte så stor så vi måste varje år försöka rätta till spridningen mellan lönegraderna för att alla som arbetar på Braviken ska känna att de har en rättvis lön i förhållande till sin arbetsinsats.

Trots vissa motsättningar mellan våra synpunkter har förhandlingarna inletts på ett konstruktivt sätt och vi kommer troligen vara klara före sommaren.

Den generella delen kommer att betalas ut vid nästa lönetillfälle och den lokala delen när vi är överens och då med retroaktivitet från 1 april.

 

Medlemsmöte

Den 12 april 2018 klockan 16:00 är det medlemsmöte

Plats: Pappers expedition på Västgötegatan 1

Medlemsmötets tema är Fredriksnäs

Info från

Förhandlingar, MBL, Skydd och Studier

Fyllnadsval Försäkringsinformatörer Skift B och C

VÄLKOMNA