Nomineringsmöte

Måndag den 12 december 2016

kl 16:00
Pappers expedition Västgötegatan 1

Ur dagordningen:     

Information från

  • Förhandlingar och MBL
  • Skydd
  • Studier

Nominering av 

  • Sektionsordförande på 2 år
  • En styrelseledamot på 2 år
  • Nominering av två Huvudskyddsombud på 3 år
  • Nominering av AHSO på 3 år

Antagande av verksamhetsplan 2017

 Avslutning med Jullotteri
Välkomna   Styrelsen

Skiftschema

Efter förfrågan från ett flertal medlemmar på hur ett skiftschema med enbart 8 timmars pass skulle kunna se ut så har vi tagit fram ett sådant. Schemat kommer att finnas i pappers format om man vill ha det. Om man är intresserad så går det att ringa till Ari Aula om man vill ha det. Detta schema är just nu ute bara för en visning på hur det kan se ut och att det inte finns några beslut på att genomföra detta i dagsläget. Synpunkter på detta mottages gärna, helst via mail.  ari.aula@holmenpaper.com