Avtalet klart

Nu är avtalet klart för 2017 och tre år framåt.

5,9 % i löneökning och avsättning till ny särskild delpension med en avsättning 0,6% under avtalsperioden.

Fördelningen per år är:

2017 ; 284 kr generellt och 285 kr att fördela lokalt. Tilläggen höjs med  2%

2018 ; 261 kr generellt och 261 kr att fördela lokalt. Tilläggen höjs med 1,8 %

2019 ; 310 kr generellt och 310 kr att fördela lokalt. Tilläggen höjs med 2,1 %

Vi återkommer med vad som uppgörelsen innehåller i övrigt.