Inbjudan till Medlemsmöte

Den 30 maj 2018

kl 16:00

Pappers expedition Västgötegatan 1 

Ur dagordningen:      

Mötets tema: Bravikens lönestruktur

Information från

  • Förhandlingar; resultatet från löneförhandlingarna.
  • MBL
  • Skydd
  • Studier

Välkomna

Styrelsen

De lokala löneförhandlingarna för 2018 är klara

I onsdags blev vi överens om fördelningen av den lokala potten. Fördelningen blev enligt följande:

grundlöneökning Ny grundlön Ny månadslön
Lönegrad 1 313 kr 21 050 23 197
Lönegrad 2 335 kr 22 084 24 337
Lönegrad 3 471 kr 23 672 26 087
Lönegrad 4 515 kr 25 443 28 038
Lönegrad 5 571 kr 27 806 30 642

Särskilda tillägg höjs med 1,8 %

Lönejusteringen gäller från den 1 april 2018.