Information från Holmen vid sjukdom

Här kommer bra information som är hämtat från Connect angående sjukdom.

VID SJUKDOM

När ska en medarbetare stanna hemma från jobbet?

Grundregel: känner du dig frisk och är symptomfri – gå till jobbet.

Du ska alltså gå till jobbet när du 1) varit i ett riskområde men själv inte uppvisar symptom, eller 2) varit i kontakt med en smittad men själv inte uppvisar symptom, eller 3) VAB:at med sjuka barn men själv inte uppvisar symtom.

Känn efter ordentligt innan du går till jobbet – om du känner dig ‘hängig’ eller har symptom såsom snuva, hosta, eller feber, ska du stanna hemma. Viktigt att du informerar din närmaste chef.

Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet, kan du (i Sverige) kontakta 1177 för Sjukvårdsrådgivning.

 

 1. Hur länge ska jag stanna hemma?

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter det att du blivit frisk (dvs symptomfri) innan du går tillbaka till jobbet. Mer info här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

 

 1. Vad gäller kring registrering av sjukfrånvaro?

I samband med Corona, och det hot omfattande sjukskrivningar kan innebära för upprätthållande av vår verksamhet, behöver Holmens ledning noggrant kunna följa sjukfrånvaron dagligen. Därför är det extra viktigt att du som är frånvarande pga sjukdom, vab eller annan orsak, registrerar detta varje dag du är frånvarande, alltså daglig frånvaroregistrering. Det vi vill undvika är en frånvarorapportering i slutet av månaden.

Detta är en tillfällig åtgärd under den epidemiperiod som nu råder. Om du är osäker på hur du skall göra, kontakta din HR. Om du inte har möjlighet att själv rapportera in så kan din chef registrera åt dig.

 1. Vad är aktuellt kring karensdag, läkarintyg och ersättning vid sjukfrånvaro?

Karens Regeringen har beslutat att tillfälligt slopa karensen från den 11 mars, 2020. Det innebär att du kan ansöka retroaktivt om ersättning för karensavdraget från Försäkringskassan från 11 mars och framåt. Holmen kommer att göra karensavdrag som vanligt. Obs! Du ersätts med ett maximalt schablonbelopp på 700 kronor före skatt. Från och med den 7 april finns en e-tjänst på Försäkringskassan på Mina Sidor för att ansöka om ersättning för karens. Vid anmälan till Försäkringskassan måste organisationsnummer anges:

 • Holmen Skog AB556220-0658
 • Holmen AB556001-3301
 • Holmen Energi AB556524-8456
 • Holmen Paper AB556005-6383
 • Iggesund Paperboard 556088-5294
 • Holmen Timber AB556099-0672

Läkarintyg Vid sjukfrånvaro från och med den 13 mars, 2020, och tills annat besked ges, behöver du inte ha läkarintyg för dag 8-14 för att få sjuklön från Holmen. Från och med den 27 mars kräver inte Försäkringskassan att du lämnar in ett läkarintyg de första 21 dagarna när du är sjuk, det vill säga dag 15-21. Om du fortfarande är sjuk efter 21 dagar måste du lämna in ett läkarintyg när du ansöker om sjukpenning.

Sjukfrånvaro från den 13 mars – en sammanfattning: 

 • Dag 1-14 Karensavdrag och sjuklön från Holmen – inget krav på läkarintyg från dag 8
 • Dag 15-21 Ersättning från Försäkringskassan – inget krav på läkarintyg dag 15-21
 • Dag 22- – Ersättning från Försäkringskassan – krav på läkarintyg

 

 1. Vad gäller kring semester?

 

Har du frågor om vad som gäller kring semester, prata med din närmaste chef eller HR.