Inbjudan till Medlemsmöte sektion Braviken

Medlemsmöte

Den 23 augusti 2017
kl 16:00

Pappers expedition Västgötegatan 1

Mötets tema: Bravikens bemanning

Ur dagordningen:     

Information från

  • Förhandlingar
  • MBL
  • Skydd
  • Studier

 Fyllnadsval

    • Försäkringsinformatörer skift B,C och D
    • Skyddsombud                 avd uh/massa 

 

 Välkomna   Styrelsen