Nu kommer ungdomarna

Pappers fyller 100 år som självständigt förbund och kommer att fira det med en stor satsning för medlemmarna under 30år.

I maj 2018 tog Pappers styrelse det historiska beslutet att i oktober 2020 fira sitt 100-årsjubileum genom att lyfta fram och inspirera dagens och morgondagens unga fackliga ledare. Detta även med bakgrund till det beslut att Pappers kommer och ska vara eget förbund 40 år framåt. Det är nu bestämt att den 30 september – 2 oktober i Stockholm år 2020 kommer 2000 ungdomar och medlemmar under 30 år att träffas.

För att informera om träffen i höst kommer representanter från projektgruppen Ung 2020 till oss i Braviken under nästa vecka.

Vi kommer även att hålla ett möte tisdagen den 14 januari i våra lokaler i Norrköping och informera om kommande aktiviteter.
Alla är välkomna även ni som ännu inte hunnit gå med i Pappers.

Pappers lokaler på Väsgötegatan 1

14 Januari kl 17.00

Vi bjuder på Smörgåstårta och betalning enligt Samverkansavtalet (UVA)

Anmäl att ni kommer till Patrik Christensen tel. 011 23 68 54 eller

Patrik.thornell@holmen.com eller 011 23 68 68

ung2020