40- årsjubileum I Kråknäset

Det är 40 år sedan Holmens Bruks arbetare köpte området Fredriksnäs (Kråknäset), i Gryts vackra skärgård. Vi firar detta genom att lotta ut nitton presentcheckar till ett värde av 500 kr, som används till en vistelse i någon av stugorna under hösten 2016-2017. Vid intresse, skicka ett mail till asa.lundell@holmenpaper.com.  Mailet räknas som en lott och ska innehålla anställningsnummer, namn, arbetsplats, adress och telefonnummer. Du kan även ringa till Åsa, 236571 och tala om dina uppgifter. Dragning sker vid 40-årsjubiléet vid Kråknäset den 20/8 2016. Vinnarna publiceras sedan på Pappers hemsida.