Bonus trävaror

Hej Kamrater

Under hela pandemin så strävade vi alla efter att vi skulle ha en fabrik som inte skulle behöva stanna på grund sjukdom ( covid 19 ). Alla kämpade på och vi gick underbemannat till och från och gjorde verkligen allt för att vi skulle kunna fortsätta producera under den här tiden. I manöverrummen isolerade vi oss från omgivningen och alla tog pandemin på allvar.

I lönerörelsen så prolongerades avtalsförhandlingarna och återupptogs senare och vi fick ett nytt avtal i november 2020. I dessa förhandlingar så fick vi inte kompensation för dom månader som gått utan arbetsgivaren var inte villig att ersätta oss för den tiden.

Pappers och de andra facken inom Holmen tog upp detta i alla forum och påpekade att vi borde kompenseras på något vis, i förslagsvis någon form av bonus. Företagets svar var att man skulle hålla avtal som tecknats, och att man inte skulle gå utanför ramarna kring detta. Flera företag både inom och utom branschen har kompenserat sina anställda med diverse bonusar i olika former.

NU har det kommit till vår kännedom att Holmen Trävaror som enda affärsområde i Holmen kommer att få en ” Integrationsbonus/gratifikation ” på 10 000:- nu på juni lönen för sammanslagning av Martinssons.

Detta tycker vi är mycket märkligt agerande av Holmen och att företaget inte informerar alla anställda om detta. Vår åsikt är att alla anställda i koncernen bidragit till det goda resultatet och borde därför också omfattas av bonusen.

I övrigt vill Pappers styrelse önska alla en skön midsommar och semester.

 

Avd 53 Braviken

Sektion Braviken bjuder in till årsmöte

Sektionsårsmöte
Via Teams

Tisdag den 26 januari 2021 kl 16.00

Ur dagordningen:     

  • Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
  • Val av sektionsordförande på 2 år.
  • Val av en styrelseledamot på 2 år.
                               

Nomineringar ska skickas till valberedningens ordförande

Åsa Lundell asa.lundell@holmen.com senast den 17 januari.

Anmälan om deltagande på mötet skickas senast den 24 januari till kenneth.johansson@holmen.com
så skickas länken för uppkoppling till mötet och övriga handlingar.

Välkomna   Styrelsen

Viktigt att svara på medarbetarundersökningen

Just nu pågår en ny medarbetarundersökning inom Holmen Paper. Företaget påtalar vikten av att svara och vi från Pappers håller med. Era synpunkter är ett stöd i vår strävan att förbättra arbetssituationen genom att belysa det som är dåligt och det som är bra.
Därför vill vi uppmana er att svara på medarbetarundersökningen.

För fackliga medlemmar på Braviken