Åter tillgång till hemsidan

Efter en lång tids avstängning till hemsidan då Holmens e-posts säkerhetssystem slutade att acceptera WordPress lösenordsgenerator är jag åter tillbaka bakom tangenbordet.

Hoppas att kunna hålla hemsidan uppdaterad lite oftare. Detta är speciellt viktigt då det på grund av coronapandemin finns begränsningar i att hålla möten och gå runt i kontrollrummen.

När det gäller avtalsförhandlingarna som är återupptagna efter att varit prolongerade sedan april så kommer vi att informera om dessa på fliken ”Avtalsförhandlingar” på avdelningssidan.

 

 

Information från Holmen vid sjukdom

Här kommer bra information som är hämtat från Connect angående sjukdom.

VID SJUKDOM

När ska en medarbetare stanna hemma från jobbet?

Grundregel: känner du dig frisk och är symptomfri – gå till jobbet.

Du ska alltså gå till jobbet när du 1) varit i ett riskområde men själv inte uppvisar symptom, eller 2) varit i kontakt med en smittad men själv inte uppvisar symptom, eller 3) VAB:at med sjuka barn men själv inte uppvisar symtom.

Känn efter ordentligt innan du går till jobbet – om du känner dig ‘hängig’ eller har symptom såsom snuva, hosta, eller feber, ska du stanna hemma. Viktigt att du informerar din närmaste chef.

Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet, kan du (i Sverige) kontakta 1177 för Sjukvårdsrådgivning.

 

 1. Hur länge ska jag stanna hemma?

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter det att du blivit frisk (dvs symptomfri) innan du går tillbaka till jobbet. Mer info här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

 

 1. Vad gäller kring registrering av sjukfrånvaro?

I samband med Corona, och det hot omfattande sjukskrivningar kan innebära för upprätthållande av vår verksamhet, behöver Holmens ledning noggrant kunna följa sjukfrånvaron dagligen. Därför är det extra viktigt att du som är frånvarande pga sjukdom, vab eller annan orsak, registrerar detta varje dag du är frånvarande, alltså daglig frånvaroregistrering. Det vi vill undvika är en frånvarorapportering i slutet av månaden.

Detta är en tillfällig åtgärd under den epidemiperiod som nu råder. Om du är osäker på hur du skall göra, kontakta din HR. Om du inte har möjlighet att själv rapportera in så kan din chef registrera åt dig.

 1. Vad är aktuellt kring karensdag, läkarintyg och ersättning vid sjukfrånvaro?

Karens Regeringen har beslutat att tillfälligt slopa karensen från den 11 mars, 2020. Det innebär att du kan ansöka retroaktivt om ersättning för karensavdraget från Försäkringskassan från 11 mars och framåt. Holmen kommer att göra karensavdrag som vanligt. Obs! Du ersätts med ett maximalt schablonbelopp på 700 kronor före skatt. Från och med den 7 april finns en e-tjänst på Försäkringskassan på Mina Sidor för att ansöka om ersättning för karens. Vid anmälan till Försäkringskassan måste organisationsnummer anges:

 • Holmen Skog AB556220-0658
 • Holmen AB556001-3301
 • Holmen Energi AB556524-8456
 • Holmen Paper AB556005-6383
 • Iggesund Paperboard 556088-5294
 • Holmen Timber AB556099-0672

Läkarintyg Vid sjukfrånvaro från och med den 13 mars, 2020, och tills annat besked ges, behöver du inte ha läkarintyg för dag 8-14 för att få sjuklön från Holmen. Från och med den 27 mars kräver inte Försäkringskassan att du lämnar in ett läkarintyg de första 21 dagarna när du är sjuk, det vill säga dag 15-21. Om du fortfarande är sjuk efter 21 dagar måste du lämna in ett läkarintyg när du ansöker om sjukpenning.

Sjukfrånvaro från den 13 mars – en sammanfattning: 

 • Dag 1-14 Karensavdrag och sjuklön från Holmen – inget krav på läkarintyg från dag 8
 • Dag 15-21 Ersättning från Försäkringskassan – inget krav på läkarintyg dag 15-21
 • Dag 22- – Ersättning från Försäkringskassan – krav på läkarintyg

 

 1. Vad gäller kring semester?

 

Har du frågor om vad som gäller kring semester, prata med din närmaste chef eller HR.

Segt i Pappers avtalsförhandlingar

Som ni kanske vet pågår avtalsförhandlingarna för fullt mellan Pappers och Industriarbetsgivarna. Våra krav anser vi är överkomliga där vi har krävt en ökning på 4%. Pappers förbund sticker ut lite då vi har ett annat krav än Facken inom industrin som anser att 3% är tillräckligt. Pappers förbund anser att lönsamheten i branschen är så pass god att man med lätthet ska klara en fyra procentig kostnads ökning och förbehåller sig rätten att själv få bestämma vilka krav man har. Pappers har inte fått något svar på vilken nivå som man kan tänka sig, men Facken inom industrin har fått ett bud på 1,4%.

Att Pappers sticker ut hakan är inget ovanligt. Man företräder ett litet förbund men man strider mot en av Sveriges viktigaste basindustrier. Att backa på kraven nu skulle ses som ett stort nederlag och det kommer nog inte göras förens man uttömt alla stridsåtgärder, till och med strejk.

Om det börjar varslas om stridsåtgärder är det varje medlems skyldighet att hålla sig uppdaterad om vad som gäller. Vi förbereder informationskanalerna så vi kan hålla er uppdaterade genom hemsida SMS och e-post. Konfliktersättning finns för de som är medlemmar i Pappers.
Vi hoppas att arbetsgivarna ska ta sitt ansvar och undvika att våra förhandlare måste ta till stridsåtgärder och få samma situation som rått i Finland där Pappersindustrin har varit ute i strejk.

Nu kommer ungdomarna

Pappers fyller 100 år som självständigt förbund och kommer att fira det med en stor satsning för medlemmarna under 30år.

I maj 2018 tog Pappers styrelse det historiska beslutet att i oktober 2020 fira sitt 100-årsjubileum genom att lyfta fram och inspirera dagens och morgondagens unga fackliga ledare. Detta även med bakgrund till det beslut att Pappers kommer och ska vara eget förbund 40 år framåt. Det är nu bestämt att den 30 september – 2 oktober i Stockholm år 2020 kommer 2000 ungdomar och medlemmar under 30 år att träffas.

För att informera om träffen i höst kommer representanter från projektgruppen Ung 2020 till oss i Braviken under nästa vecka.

Vi kommer även att hålla ett möte tisdagen den 14 januari i våra lokaler i Norrköping och informera om kommande aktiviteter.
Alla är välkomna även ni som ännu inte hunnit gå med i Pappers.

Pappers lokaler på Väsgötegatan 1

14 Januari kl 17.00

Vi bjuder på Smörgåstårta och betalning enligt Samverkansavtalet (UVA)

Anmäl att ni kommer till Patrik Christensen tel. 011 23 68 54 eller

Patrik.thornell@holmen.com eller 011 23 68 68

ung2020

 

Inbjudan till Nomineringsmöte sektion Braviken

Nomineringsmöte

Onsdagen den 18 december 2019
kl 16.00
Pappers exepedition
Västgötegatan 1
Mötet betalas enligt Samverkansavtalet (UVA)
Urdagordningen:
information från

 • Förhandling
 • MBL
 • Skydd
 • Studier

Beslut om Sektion Bravikens verksamhetsplan

Nominering av

 • Studieansvarig på 2 år
 • Två styrelseledamöter på 2 år
 • Huvudskyddsombud produktion på 3 år
 • Huvudskyddsombud underhåll på 3 år
 • Arbetsställets huvudskyddsombud på 3 år

Mötet avslutas med jullotteri
Välkommna

Matts Jutterström

60148427_10213350037688946_8871179860974764032_n

Det är med stor sorg vi fått beskedet att vår vän och Pappers förbundsordförande Matts Jutterström har lämnat oss. Vi minns tillbaka till Matts tid i Holmens Fackliga medbestämmanderåd och Holmens styrelse. Han drev alltid frågorna ur ett arbetarperspektiv och värnade om de anställdas väl. Våra tankar till Matts familj, nära och kära. Tack för allt Matts.

Pappers Braviken

För fackliga medlemmar på Braviken