Dygnsviloregler

En EU lag om hur mycket vi får arbeta per dygn kom för några år sedan men har varit svår att tillämpa. I våra allmänna anställningsvillkor finns en överenskommelse att man ska ha betald ledighet nästkommande skift med lika många timmar som man arbetat över 13 timmar.  Vissa undantag finns. Om ni nekas kompenserande vila vill vi få information om detta.