Inbjudan till Nomineringsmöte sektion Braviken

Nomineringsmöte

Onsdagen den 18 december 2019
kl 16.00
Pappers exepedition
Västgötegatan 1
Mötet betalas enligt Samverkansavtalet (UVA)
Urdagordningen:
information från

  • Förhandling
  • MBL
  • Skydd
  • Studier

Beslut om Sektion Bravikens verksamhetsplan

Nominering av

  • Studieansvarig på 2 år
  • Två styrelseledamöter på 2 år
  • Huvudskyddsombud produktion på 3 år
  • Huvudskyddsombud underhåll på 3 år
  • Arbetsställets huvudskyddsombud på 3 år

Mötet avslutas med jullotteri
Välkommna