Kärvt läge i förhandlingarna

Man har ännu inte lyckats komma fram till någon överenskommelse i årets löneavtalsförhandlingar. förhandlingarna har varit uppskjutna sedan i våras och återstartades i  september. Prolongeringen av avtalet går ut den sista oktober vilket innebär att stridsåtgärder där efter kan beordras från förbundet. Sektionsstyrelsen har regelbundna kontakter med förbundets förhandlingskommitté. Nästa möte är planerat till på lördag. Alla Pappers medlemmar ska vara uppmärksamma på de order som kommer från förbundet.

Förbundet SMS funktion till medlemmarna har testats och fungerat bra. Om du inte fått SMS från förbundet kan ditt mobilnummer vara fel eller saknas. Meddela i så fall Pappers lokalt så hjälper vi till med registreringen.

 

Åter tillgång till hemsidan

uppdatering
Lite för tidigt med att säga att allt var frid och fröjd med tillgången till hemsidan. Avdelningssidan är fortfarande inte tillgänglig för oss. Därför kommer vi att använda sektion Bravikens sida för information om bl.a förhandlingsläget.

 

 

Efter en lång tids avstängning till hemsidan då Holmens e-postssäkerhetssystem slutade att acceptera WordPress lösenordsgenerator är jag åter tillbaka bakom tangenbordet.

Hoppas att kunna hålla hemsidan uppdaterad lite oftare. Detta är speciellt viktigt då det på grund av coronapandemin finns begränsningar i att hålla möten och gå runt i kontrollrummen.

När det gäller avtalsförhandlingarna som är återupptagna efter att varit prolongerade sedan april så kommer vi att informera om dessa på fliken ”Avtalsförhandlingar” på avdelningssidan.