Segt i Pappers avtalsförhandlingar

Som ni kanske vet pågår avtalsförhandlingarna för fullt mellan Pappers och Industriarbetsgivarna. Våra krav anser vi är överkomliga där vi har krävt en ökning på 4%. Pappers förbund sticker ut lite då vi har ett annat krav än Facken inom industrin som anser att 3% är tillräckligt. Pappers förbund anser att lönsamheten i branschen är så pass god att man med lätthet ska klara en fyra procentig kostnads ökning och förbehåller sig rätten att själv få bestämma vilka krav man har. Pappers har inte fått något svar på vilken nivå som man kan tänka sig, men Facken inom industrin har fått ett bud på 1,4%.

Att Pappers sticker ut hakan är inget ovanligt. Man företräder ett litet förbund men man strider mot en av Sveriges viktigaste basindustrier. Att backa på kraven nu skulle ses som ett stort nederlag och det kommer nog inte göras förens man uttömt alla stridsåtgärder, till och med strejk.

Om det börjar varslas om stridsåtgärder är det varje medlems skyldighet att hålla sig uppdaterad om vad som gäller. Vi förbereder informationskanalerna så vi kan hålla er uppdaterade genom hemsida SMS och e-post. Konfliktersättning finns för de som är medlemmar i Pappers.
Vi hoppas att arbetsgivarna ska ta sitt ansvar och undvika att våra förhandlare måste ta till stridsåtgärder och få samma situation som rått i Finland där Pappersindustrin har varit ute i strejk.