Medlemsmöten

Våra planerade medlemsmöten

Årsmöte i avd 53 den 18 mars
Medlemsmöte i sektionen den 16 april

Samtliga möten hålls på vår expedition Västgötegatan 1 kl 16.00.
Parkering finns i parkeringshuset på Garvaregatan.

attkjovr

För fackliga medlemmar på Braviken