Styrelsens sammansättning oförändrad

Årsmötet i sektion Braviken den 24 januari omvalde styrelsen efter valberedningens rekommendationer. Styrelsens sammansättning är:

Kenneth Johansson ordförande
Ari Aula vice ordförande
Alexander Skoog sekreterare
Stefan Pettersson vice sekreterare
Peter Karlsson studieansvarig
Åse Andersson 1:e ersättare
Johan Bergholm 2:e ersättare
Jimmy Carlsson 3:e ersättare