Försäkringsinformatörer

Kenneth Johansson
Ari Aula
Peter Karlsson
Åse Andersson
Alexander Skoog
Marcus Davidsson
Gunnar Johansson

För fackliga medlemmar på Braviken