Inbjudan till Nomineringsmöte

Torsdag den 13 december 2018

kl 16:00

Pappers expedition Västgötegatan 1

 Ur dagordningen:     

Information från

  • Förhandlingar och MBL
  • Skydd
  • Studier

Nominering av

  • Sektionsordförande på 2 år
  • En styrelseledamot på 2 år     

Antagande av verksamhetsplan 2019

Avslutning med Jullotteri

Välkomna   Styrelsen