Inbjudan till Sektionsårsmöte

Torsdag den 24 januari 2019

kl 16:00

Pappers expedition

Västgötegatan 1
Parkering i P-hus Vårdtornet, Garvaregatan

Ur dagordningen:     

 • Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
 • Val av sektionsordförande på 2 år.
 • Val av en styrelseledamot på 2 år.

Vi bjuder på öl och smörgåstårta.                                    

 Välkomna   Styrelsen

Inbjudan till Nomineringsmöte

Torsdag den 13 december 2018

kl 16:00

Pappers expedition Västgötegatan 1

 Ur dagordningen:     

Information från

 • Förhandlingar och MBL
 • Skydd
 • Studier

Nominering av

 • Sektionsordförande på 2 år
 • En styrelseledamot på 2 år     

Antagande av verksamhetsplan 2019

Avslutning med Jullotteri

Välkomna   Styrelsen

Inbjudan till Medlemsmöte

Den 30 maj 2018

kl 16:00

Pappers expedition Västgötegatan 1 

Ur dagordningen:      

Mötets tema: Bravikens lönestruktur

Information från

 • Förhandlingar; resultatet från löneförhandlingarna.
 • MBL
 • Skydd
 • Studier

Välkomna

Styrelsen

De lokala löneförhandlingarna för 2018 är klara

I onsdags blev vi överens om fördelningen av den lokala potten. Fördelningen blev enligt följande:

grundlöneökning Ny grundlön Ny månadslön
Lönegrad 1 313 kr 21 050 23 197
Lönegrad 2 335 kr 22 084 24 337
Lönegrad 3 471 kr 23 672 26 087
Lönegrad 4 515 kr 25 443 28 038
Lönegrad 5 571 kr 27 806 30 642

Särskilda tillägg höjs med 1,8 %

Lönejusteringen gäller från den 1 april 2018.

Årets löneförhandlingar har startat.

I år har vi från de centrala förhandlingarna fått en generell del på 261 kr till alla samt en lokal pott på 261 kr per anställd som vi ska fördela i vårt lokala lönesystem. Vi har tidigare till företaget framfört att vi inte vill öka skillnaderna procentuellt mellan lönegrupperna 3,4 och 5. Vår motivering till det är att arbetsuppgifterna i de befattningar som idag ligger i lönegrupp 3 och 4 har ökat i samband med de senaste omorganisationerna och att skillnaderna i lön, i kronor räknat ökat för varje genomförd lönerevision.

Trots detta kommer arbetsgivaren med ett bud som totalt går stick i stäv med vårt önskemål och lägger ett bud som ökar skillnaderna. Deras motivering till detta är att man har svårt att få operatörer att ta mer ansvarsfulla befattningar om inte löneskillnaderna är större mellan 3 och 4 till 5:an.

Vi tror att det finns andra organisatoriska orsaker till att man inte vill ta befattningar med större ansvar. Lönen är viktig men inte helt avgörande. Potten som vi har att fördela är inte så stor så vi måste varje år försöka rätta till spridningen mellan lönegraderna för att alla som arbetar på Braviken ska känna att de har en rättvis lön i förhållande till sin arbetsinsats.

Trots vissa motsättningar mellan våra synpunkter har förhandlingarna inletts på ett konstruktivt sätt och vi kommer troligen vara klara före sommaren.

Den generella delen kommer att betalas ut vid nästa lönetillfälle och den lokala delen när vi är överens och då med retroaktivitet från 1 april.

 

Medlemsmöte

Den 12 april 2018 klockan 16:00 är det medlemsmöte

Plats: Pappers expedition på Västgötegatan 1

Medlemsmötets tema är Fredriksnäs

Info från

Förhandlingar, MBL, Skydd och Studier

Fyllnadsval Försäkringsinformatörer Skift B och C

VÄLKOMNA

Styrelsens sammansättning oförändrad

Årsmötet i sektion Braviken den 24 januari omvalde styrelsen efter valberedningens rekommendationer. Styrelsens sammansättning är:

Kenneth Johansson ordförande
Ari Aula vice ordförande
Alexander Skoog sekreterare
Stefan Pettersson vice sekreterare
Peter Karlsson studieansvarig
Åse Andersson 1:e ersättare
Johan Bergholm 2:e ersättare
Jimmy Carlsson 3:e ersättare

 

För fackliga medlemmar på Braviken