Sektion Braviken bjuder in till årsmöte

Sektionsårsmöte
Via Teams

Tisdag den 26 januari 2021 kl 16.00

Ur dagordningen:     

  • Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
  • Val av sektionsordförande på 2 år.
  • Val av en styrelseledamot på 2 år.
                               

Nomineringar ska skickas till valberedningens ordförande

Åsa Lundell asa.lundell@holmen.com senast den 17 januari.

Anmälan om deltagande på mötet skickas senast den 24 januari till kenneth.johansson@holmen.com
så skickas länken för uppkoppling till mötet och övriga handlingar.

Välkomna   Styrelsen

Viktigt att svara på medarbetarundersökningen

Just nu pågår en ny medarbetarundersökning inom Holmen Paper. Företaget påtalar vikten av att svara och vi från Pappers håller med. Era synpunkter är ett stöd i vår strävan att förbättra arbetssituationen genom att belysa det som är dåligt och det som är bra.
Därför vill vi uppmana er att svara på medarbetarundersökningen.

Avtalet klart

Efter att övriga fack har kommit överens om var nivån på löneökningar ska ligga på fanns ingen förståelse från arbetsgivarna att Pappers skulle få något utöver detta. Trots att våra arbetsgivare gör miljardvinster.
Då Corona pandemin har satt några företag i branschen i en svag situation fanns inget läge att ta till stridsåtgärder för att få några ytterligare kronor. Därför tog förbundets förhandlare beslutet att anta budet som låg i samma nivå som övriga förbund.
Då man inte lyckats med att få någon retroaktiv ersättning från april då det tidigare avtalet tog slut kommer vi på lokal nivå kräva ersättning för det som företaget tjänat på detta. Det motsvarar 2 miljoner för kollektivet på Braviken.

Läs hela avtalet här 

Facket inom industrin klara i avtalsförhandlingarna

Märket är nu satt för facken inom industrin men då Pappers sedan flera år hoppat av samverkan med övriga fack inom industrin, är våra förhandlingar inte klara. Arbetsgivarna anser att vi ska ha samma avtal som man kommit överens om med övriga fack.

Vi är inte nöjda med nivån på löneökningar då det inte ligger över det inflationsmål som Riksbanken har, vilket skulle ge oss reallönesänkning.

Vi är inte nöjd med avtalets längd på 29 månader. Låga avtal ska vara korta.

Vi är absolut inte nöjd med att man förhandlat bort den retroaktiva delen från april när avtalet prolongerades.

 

För fackliga medlemmar på Braviken