Segt i Pappers avtalsförhandlingar

Som ni kanske vet pågår avtalsförhandlingarna för fullt mellan Pappers och Industriarbetsgivarna. Våra krav anser vi är överkomliga där vi har krävt en ökning på 4%. Pappers förbund sticker ut lite då vi har ett annat krav än Facken inom industrin som anser att 3% är tillräckligt. Pappers förbund anser att lönsamheten i branschen är så pass god att man med lätthet ska klara en fyra procentig kostnads ökning och förbehåller sig rätten att själv få bestämma vilka krav man har. Pappers har inte fått något svar på vilken nivå som man kan tänka sig, men Facken inom industrin har fått ett bud på 1,4%.

Att Pappers sticker ut hakan är inget ovanligt. Man företräder ett litet förbund men man strider mot en av Sveriges viktigaste basindustrier. Att backa på kraven nu skulle ses som ett stort nederlag och det kommer nog inte göras förens man uttömt alla stridsåtgärder, till och med strejk.

Om det börjar varslas om stridsåtgärder är det varje medlems skyldighet att hålla sig uppdaterad om vad som gäller. Vi förbereder informationskanalerna så vi kan hålla er uppdaterade genom hemsida SMS och e-post. Konfliktersättning finns för de som är medlemmar i Pappers.
Vi hoppas att arbetsgivarna ska ta sitt ansvar och undvika att våra förhandlare måste ta till stridsåtgärder och få samma situation som rått i Finland där Pappersindustrin har varit ute i strejk.

Nu kommer ungdomarna

Pappers fyller 100 år som självständigt förbund och kommer att fira det med en stor satsning för medlemmarna under 30år.

I maj 2018 tog Pappers styrelse det historiska beslutet att i oktober 2020 fira sitt 100-årsjubileum genom att lyfta fram och inspirera dagens och morgondagens unga fackliga ledare. Detta även med bakgrund till det beslut att Pappers kommer och ska vara eget förbund 40 år framåt. Det är nu bestämt att den 30 september – 2 oktober i Stockholm år 2020 kommer 2000 ungdomar och medlemmar under 30 år att träffas.

För att informera om träffen i höst kommer representanter från projektgruppen Ung 2020 till oss i Braviken under nästa vecka.

Vi kommer även att hålla ett möte tisdagen den 14 januari i våra lokaler i Norrköping och informera om kommande aktiviteter.
Alla är välkomna även ni som ännu inte hunnit gå med i Pappers.

Pappers lokaler på Väsgötegatan 1

14 Januari kl 17.00

Vi bjuder på Smörgåstårta och betalning enligt Samverkansavtalet (UVA)

Anmäl att ni kommer till Patrik Christensen tel. 011 23 68 54 eller

Patrik.thornell@holmen.com eller 011 23 68 68

ung2020

 

Inbjudan till Nomineringsmöte sektion Braviken

Nomineringsmöte

Onsdagen den 18 december 2019
kl 16.00
Pappers exepedition
Västgötegatan 1
Mötet betalas enligt Samverkansavtalet (UVA)
Urdagordningen:
information från

 • Förhandling
 • MBL
 • Skydd
 • Studier

Beslut om Sektion Bravikens verksamhetsplan

Nominering av

 • Studieansvarig på 2 år
 • Två styrelseledamöter på 2 år
 • Huvudskyddsombud produktion på 3 år
 • Huvudskyddsombud underhåll på 3 år
 • Arbetsställets huvudskyddsombud på 3 år

Mötet avslutas med jullotteri
Välkommna

Matts Jutterström

60148427_10213350037688946_8871179860974764032_n

Det är med stor sorg vi fått beskedet att vår vän och Pappers förbundsordförande Matts Jutterström har lämnat oss. Vi minns tillbaka till Matts tid i Holmens Fackliga medbestämmanderåd och Holmens styrelse. Han drev alltid frågorna ur ett arbetarperspektiv och värnade om de anställdas väl. Våra tankar till Matts familj, nära och kära. Tack för allt Matts.

Pappers Braviken

Åter igen guldregn över Holmens högre chefer

Bolagstämman i Holmen antog förslaget till ett nytt aktieprogram för 60 av Holmens högre chefer. Ledningen har själva tagit fram ett förslag som motsvarar ett tidigare incitamentsprogram som nu har avslutats med full utdelning. Holmens styrelse beslutade att lägga fram förslaget till bolagstämman där aktieägarna antog förslaget. Personalrepresentanterna i styrelsen reserverade sig mot förslaget. De hade hellre sett ett förslag som riktat sig till samtliga anställda.

 

Inbjudan till Sektionsårsmöte

Torsdag den 24 januari 2019

kl 16:00

Pappers expedition

Västgötegatan 1
Parkering i P-hus Vårdtornet, Garvaregatan

Ur dagordningen:     

 • Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
 • Val av sektionsordförande på 2 år.
 • Val av en styrelseledamot på 2 år.

Vi bjuder på öl och smörgåstårta.                                    

 Välkomna   Styrelsen

För fackliga medlemmar på Braviken