Alla inlägg av Kenneth Johansson

Sektion Braviken bjuder in till årsmöte

Sektionsårsmöte
Via Teams

Tisdag den 26 januari 2021 kl 16.00

Ur dagordningen:     

 • Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
 • Val av sektionsordförande på 2 år.
 • Val av en styrelseledamot på 2 år.
                             

Nomineringar ska skickas till valberedningens ordförande

Åsa Lundell asa.lundell@holmen.com senast den 17 januari.

Anmälan om deltagande på mötet skickas senast den 24 januari till kenneth.johansson@holmen.com
så skickas länken för uppkoppling till mötet och övriga handlingar.

Välkomna   Styrelsen

Viktigt att svara på medarbetarundersökningen

Just nu pågår en ny medarbetarundersökning inom Holmen Paper. Företaget påtalar vikten av att svara och vi från Pappers håller med. Era synpunkter är ett stöd i vår strävan att förbättra arbetssituationen genom att belysa det som är dåligt och det som är bra.
Därför vill vi uppmana er att svara på medarbetarundersökningen.

Avtalet klart

Efter att övriga fack har kommit överens om var nivån på löneökningar ska ligga på fanns ingen förståelse från arbetsgivarna att Pappers skulle få något utöver detta. Trots att våra arbetsgivare gör miljardvinster.
Då Corona pandemin har satt några företag i branschen i en svag situation fanns inget läge att ta till stridsåtgärder för att få några ytterligare kronor. Därför tog förbundets förhandlare beslutet att anta budet som låg i samma nivå som övriga förbund.
Då man inte lyckats med att få någon retroaktiv ersättning från april då det tidigare avtalet tog slut kommer vi på lokal nivå kräva ersättning för det som företaget tjänat på detta. Det motsvarar 2 miljoner för kollektivet på Braviken.

Läs hela avtalet här 

Facket inom industrin klara i avtalsförhandlingarna

Märket är nu satt för facken inom industrin men då Pappers sedan flera år hoppat av samverkan med övriga fack inom industrin, är våra förhandlingar inte klara. Arbetsgivarna anser att vi ska ha samma avtal som man kommit överens om med övriga fack.

Vi är inte nöjda med nivån på löneökningar då det inte ligger över det inflationsmål som Riksbanken har, vilket skulle ge oss reallönesänkning.

Vi är inte nöjd med avtalets längd på 29 månader. Låga avtal ska vara korta.

Vi är absolut inte nöjd med att man förhandlat bort den retroaktiva delen från april när avtalet prolongerades.

 

Kärvt läge i förhandlingarna

Man har ännu inte lyckats komma fram till någon överenskommelse i årets löneavtalsförhandlingar. förhandlingarna har varit uppskjutna sedan i våras och återstartades i  september. Prolongeringen av avtalet går ut den sista oktober vilket innebär att stridsåtgärder där efter kan beordras från förbundet. Sektionsstyrelsen har regelbundna kontakter med förbundets förhandlingskommitté. Nästa möte är planerat till på lördag. Alla Pappers medlemmar ska vara uppmärksamma på de order som kommer från förbundet.

Förbundet SMS funktion till medlemmarna har testats och fungerat bra. Om du inte fått SMS från förbundet kan ditt mobilnummer vara fel eller saknas. Meddela i så fall Pappers lokalt så hjälper vi till med registreringen.

 

Åter tillgång till hemsidan

uppdatering
Lite för tidigt med att säga att allt var frid och fröjd med tillgången till hemsidan. Avdelningssidan är fortfarande inte tillgänglig för oss. Därför kommer vi att använda sektion Bravikens sida för information om bl.a förhandlingsläget.

 

 

Efter en lång tids avstängning till hemsidan då Holmens e-postssäkerhetssystem slutade att acceptera WordPress lösenordsgenerator är jag åter tillbaka bakom tangenbordet.

Hoppas att kunna hålla hemsidan uppdaterad lite oftare. Detta är speciellt viktigt då det på grund av coronapandemin finns begränsningar i att hålla möten och gå runt i kontrollrummen.

När det gäller avtalsförhandlingarna som är återupptagna efter att varit prolongerade sedan april så kommer vi att informera om dessa på fliken ”Avtalsförhandlingar” på avdelningssidan.

 

 

Information från Holmen vid sjukdom

Här kommer bra information som är hämtat från Connect angående sjukdom.

VID SJUKDOM

När ska en medarbetare stanna hemma från jobbet?

Grundregel: känner du dig frisk och är symptomfri – gå till jobbet.

Du ska alltså gå till jobbet när du 1) varit i ett riskområde men själv inte uppvisar symptom, eller 2) varit i kontakt med en smittad men själv inte uppvisar symptom, eller 3) VAB:at med sjuka barn men själv inte uppvisar symtom.

Känn efter ordentligt innan du går till jobbet – om du känner dig ‘hängig’ eller har symptom såsom snuva, hosta, eller feber, ska du stanna hemma. Viktigt att du informerar din närmaste chef.

Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet, kan du (i Sverige) kontakta 1177 för Sjukvårdsrådgivning.

 

 1. Hur länge ska jag stanna hemma?

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter det att du blivit frisk (dvs symptomfri) innan du går tillbaka till jobbet. Mer info här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

 

 1. Vad gäller kring registrering av sjukfrånvaro?

I samband med Corona, och det hot omfattande sjukskrivningar kan innebära för upprätthållande av vår verksamhet, behöver Holmens ledning noggrant kunna följa sjukfrånvaron dagligen. Därför är det extra viktigt att du som är frånvarande pga sjukdom, vab eller annan orsak, registrerar detta varje dag du är frånvarande, alltså daglig frånvaroregistrering. Det vi vill undvika är en frånvarorapportering i slutet av månaden.

Detta är en tillfällig åtgärd under den epidemiperiod som nu råder. Om du är osäker på hur du skall göra, kontakta din HR. Om du inte har möjlighet att själv rapportera in så kan din chef registrera åt dig.

 1. Vad är aktuellt kring karensdag, läkarintyg och ersättning vid sjukfrånvaro?

Karens Regeringen har beslutat att tillfälligt slopa karensen från den 11 mars, 2020. Det innebär att du kan ansöka retroaktivt om ersättning för karensavdraget från Försäkringskassan från 11 mars och framåt. Holmen kommer att göra karensavdrag som vanligt. Obs! Du ersätts med ett maximalt schablonbelopp på 700 kronor före skatt. Från och med den 7 april finns en e-tjänst på Försäkringskassan på Mina Sidor för att ansöka om ersättning för karens. Vid anmälan till Försäkringskassan måste organisationsnummer anges:

 • Holmen Skog AB556220-0658
 • Holmen AB556001-3301
 • Holmen Energi AB556524-8456
 • Holmen Paper AB556005-6383
 • Iggesund Paperboard 556088-5294
 • Holmen Timber AB556099-0672

Läkarintyg Vid sjukfrånvaro från och med den 13 mars, 2020, och tills annat besked ges, behöver du inte ha läkarintyg för dag 8-14 för att få sjuklön från Holmen. Från och med den 27 mars kräver inte Försäkringskassan att du lämnar in ett läkarintyg de första 21 dagarna när du är sjuk, det vill säga dag 15-21. Om du fortfarande är sjuk efter 21 dagar måste du lämna in ett läkarintyg när du ansöker om sjukpenning.

Sjukfrånvaro från den 13 mars – en sammanfattning: 

 • Dag 1-14 Karensavdrag och sjuklön från Holmen – inget krav på läkarintyg från dag 8
 • Dag 15-21 Ersättning från Försäkringskassan – inget krav på läkarintyg dag 15-21
 • Dag 22- – Ersättning från Försäkringskassan – krav på läkarintyg

 

 1. Vad gäller kring semester?

 

Har du frågor om vad som gäller kring semester, prata med din närmaste chef eller HR.

Segt i Pappers avtalsförhandlingar

Som ni kanske vet pågår avtalsförhandlingarna för fullt mellan Pappers och Industriarbetsgivarna. Våra krav anser vi är överkomliga där vi har krävt en ökning på 4%. Pappers förbund sticker ut lite då vi har ett annat krav än Facken inom industrin som anser att 3% är tillräckligt. Pappers förbund anser att lönsamheten i branschen är så pass god att man med lätthet ska klara en fyra procentig kostnads ökning och förbehåller sig rätten att själv få bestämma vilka krav man har. Pappers har inte fått något svar på vilken nivå som man kan tänka sig, men Facken inom industrin har fått ett bud på 1,4%.

Att Pappers sticker ut hakan är inget ovanligt. Man företräder ett litet förbund men man strider mot en av Sveriges viktigaste basindustrier. Att backa på kraven nu skulle ses som ett stort nederlag och det kommer nog inte göras förens man uttömt alla stridsåtgärder, till och med strejk.

Om det börjar varslas om stridsåtgärder är det varje medlems skyldighet att hålla sig uppdaterad om vad som gäller. Vi förbereder informationskanalerna så vi kan hålla er uppdaterade genom hemsida SMS och e-post. Konfliktersättning finns för de som är medlemmar i Pappers.
Vi hoppas att arbetsgivarna ska ta sitt ansvar och undvika att våra förhandlare måste ta till stridsåtgärder och få samma situation som rått i Finland där Pappersindustrin har varit ute i strejk.