Åter igen guldregn över Holmens högre chefer

Bolagstämman i Holmen antog förslaget till ett nytt aktieprogram för 60 av Holmens högre chefer. Ledningen har själva tagit fram ett förslag som motsvarar ett tidigare incitamentsprogram som nu har avslutats med full utdelning. Holmens styrelse beslutade att lägga fram förslaget till bolagstämman där aktieägarna antog förslaget. Personalrepresentanterna i styrelsen reserverade sig mot förslaget. De hade hellre sett ett förslag som riktat sig till samtliga anställda.